Rapporter

Jag har tagit bort en rapport. Går den att återställa?

Om du har råkat tagit bort en rapport eller en rubrik i en rapport så går dessa enkelt att återställa via rapportåterställningsfunktionen.

Det är möjligt att återställa borttagna rubriker från en rapport, och likaså hela rapporter. Du gör detta genom att gå till administrationen. Under avsnittet Rapporteringsprocessen i administrationen väljer du rubriken Rapportåterställning. Du kan nu för att återställa en rubrik välja den rapport som rubriken togs bort ifrån och får sedan upp borttagna rubriker i en lista där du väljer vilka du vill återställa. För Återställa rapportmall söker du inom ett tidsfönster varpå en lista med borttagna rapporter visas inom det tidsfönstret så att du kan återställ dom du önskar.