Rapportinställningar i administrationen
  1. Manual
  2. Rapporter
  3. Rapportinställningar i administrationen

Indikatorgrupper

Indikatorgrupper används för att få fördefinierade val i tabeller i rapporter

Indikatorgrupper

Ville du istället läsa om Indikatorer? Se Måttnoder!

Indikatorgrupper används när du vill att användarna ska få välja bland fördefinierade alternativ när de rapporterar i en tabellcell i en rapport. 

Detta gäller endast för rapporttabeller, ej för tabeller i rapportdelar.

Indikatorgruppen kan innehålla textalternativ eller ikoner som du själv kan ladda upp.


Skapa ny indikatorgrupp

Gå till menyn "Indikatorgrupper" i administrationen. Ge din nya indikatorgrupp ett namn och välj om det ska visas en beskrivning till den uppladdade ikonen vid inrapportering och/eller export. Spara.


Lägg till och ändra indikatorer i gruppern

Klicka på Skiftnyckeln för din grupp. Skriv ett namn för din nya indikator. Spara.

 

Klicka på skiftnyckeln igen för att kunna lägga till ikoner till svarsalternativen. Håll muspekaren på raden för att lägga till en ikon. Ikonerna måste vara i gif-format och får inte vara större än 2 kb. 

Upprepa ovanstående tills du lagt till alla indikatorer du vill använda dig av i denna grupp.

Du kan dra och släppa alternativen till dessa ligger i önskad ordning. Spara efter du sorterat om.

Klicka på Soptunnan  för att ta bort ett alternativ.

Ta bort en indikatorgrupp

Du tar bort en Indikatorgrupp genom att klicka på Soptunnan  för den indikatorgrupp du önskar ta bort.

Notera: Om du tar bort en indikatorgrupp kommer värden som angivits från den gruppen kvarstå på alla ställen där den används i Stratsys men den kommer inte vara tillgänglig för val i nya tabellceller.

Använda en indikatorgrupp i en tabell

Så här använder du indikatorgrupper i tabeller:

1) I den gemensamma mallen, välj den tabell du vill lägga till indikatorer för 

2) Tryck på "Ändra tabell"

3) Välj den cell eller de celler i tabellen där du vill aktivera indikatorgruppen

4) Välj din indikatorgrupp, tryck ok och spara sedan tabellen 

I rapporteringsläget kommer man nu kunna välja mellan indikatorerna i dessa celler, exempelvis status: