Allmänna frågor

Hur tar jag en skärmdump med min smartphone?

Vid supportärenden som rör Stratsys appar eller via webbläsare i mobil kan vi behöva ha en skärmdump för att kunna lösa ditt ärende.

På länkarna nedan hittar du beskrivning av hur gå går tillväga för att ta en skärmdump från din smartphone: