Mått och aktiviteter

Hur ska jag göra för att börja använda avstämningsdatum på aktiviteter?

OBS: Denna artikel avser endast hur man sätter upp avstämningsdatum för aktiviteter. Om du letar efter svar på hur avstämningsdatum visas i Att göra-listan så kan du hitta svaren i denna artikel: Hur fungerar förhållandet mellan slutdatum, avstämningsdatum och deadline för korten på att göra-listan?

Om ni vill använda er av avstämningsdatum för era aktivitsnoder i Stratsys så behöver ni göra följande inställningar i administrationen:

1. Ansvarsroller

Under Ansvarsroller och för den ansvarsroll det gäller, bockar ni i Kommentera vid avstämningsdatum.

2. Dashboard

I rapporteringstabellfiltret som ni finner under Dashboard väljer ni att kryss u Visa aktiviteter vid avstämningsdatum. Aktiviteter som har ett avstämningsdatum kommer nu att dyka upp på att-göra listan för den som står ansvarig för aktiviteten.

3.Aktivitetsinställningar

Under aktivitetsinställningar klickar du i samtliga checkboxar för Avstämningsdatum.

Notera att om du vill ha avstämningsdatum som är återkommande på aktiviteter som ska jobbas med konstant under en överskådlig framtid så krävs det att aktiviteten trots detta har ett slutdatum. Man kan dock sätta slutdatumet så lång fram som 2099.