Mått och aktiviteter

Hur ska jag göra för att börja använda avstämningsdatum på aktiviteter?

Om ni vill använda er av avstämningsdatum för era aktivitsnoder i Stratsys så behöver ni göra följande inställningar i administrationen:

1. Ansvarsroller

Under Ansvarsroller och för den ansvarsroll det gäller, bockar ni i Kommentera vid avstämningsdatum.

2. Dashboard

I rapporteringstabellfiltret som ni finner under Dashboard väljer ni att kryss u Visa aktiviteter vid avstämningsdatum. Aktiviteter som har ett avstämningsdatum kommer nu att dyka upp på att-göra listan för den som står ansvarig för aktiviteten.

3.Aktivitetsinställningar

Under aktivitetsinställningar klickar du i samtliga checkboxar för Avstämningsdatum.