Allmänna frågor

Kan jag se vem som gjort vad i noder eller i hela Stratsys?

För att kunna se vem som gjort vad eller kunna se när en förändring har skett så är händelsehistoriken en väldigt användbar funktion som är lätt att missa. I denna artikel går vi snabbt igenom hur den fungerar.

Händelsehistorik för noder

Detta är en av de mest förbisedda powerfunktionerna i Stratsys är Händelsehistorik för varje enskild nod. Detta innebär en detaljerad lista av t.ex. värden för en datakolumn före och efter förändring, texten före och efter förändringen av en kommentar eller färgjusteringar för måttets färginställningar. Vi loggar även vilken användare som gör den aktuella förändringen med både klockslag och datum så att du kan spåra de förändringar du önskar. Du finner ikonen för händelsehistoriken på den övre högra kanten i noden, se nedan.


Händelsehistorik för Stratsys 

På samma tema finns även Händelsehistoriken under avsnittet Övrigt i administrationen, här har du möjlighet att söka fram händelser för alla noder i Stratsys baserat på sökkriterierna:
- Tidsfönster
- Användare
- Enhet, inklusive underliggande enheter
- Styrmodell och Styrmodellskolumn

Noder som har tagits bort kommer här att listas med en grå pil längst ute till höger med vilken du kan ångra borttagningen, något som annars är en ofta förekommande fråga vid kontakt med supporten. Noden som återställs behåller all sin historiska data och kommer se ut precis som den gjorde när den togs bort.