Uppsättning

Hur hanterar jag vakant personal?

Ange ett fiktivt namn och personnummer - uppdatera med riktiga uppgifter efter anställning.

När du har vakanser kan du lägga in fiktiv personal i din personallista så länge.

Ange ett påhittat namn, till exempel "Vakans Matte/Fysik" och ett påhittat personnummer. För att göra det tydligt att det är en fiktiv person kan man ange innevarande år som födelseår, exempelvis: "20210101-0000".

Sätt en rimlig lön och fördela personen i arbetslag och personalbudgeten. Du kan nu tjänstefördela din vakanta personal för att se vad resultatet skulle bli.

När du har anställt på positionen editerar du bara namn/personnummer/lön i samma post i personallistan till den verkliga personens uppgifter.