Uppsättning

Hur hanterar jag vakant personal?

Ange ett fiktivt namn och personnummer - uppdatera med riktiga uppgifter efter anställning.

När du har vakanser kan du lägga in fiktiv personal i din personallista så länge.

Om du arbetar med den Centrala personalhanteringen, se istället Lägg till vakans.

I den äldre typen av hantering, gör så här: 

  • Ange ett påhittat namn, till exempel "Vakans Matte/Fysik" och ett påhittat personnummer. För att göra det tydligt att det är en fiktiv person kan man ange innevarande år som födelseår, exempelvis: "20230101-0000".
  • Sätt en förväntad lön och fördela personen i arbetslag och personalbudgeten. Du kan nu tjänstefördela din vakanta personal för att se vad resultatet skulle bli.
  • När du har anställt på positionen editerar du bara namn, personnummer och lön för vakansen i personallistan till den anställde personens uppgifter. All fördelning och bemanning ligger då kvar som innan.