Användare & inloggning

Hur byter jag lösenord?

Om du loggar in till Stratsys via din organisations interna inloggningstjänst, så sker lösenordshanteringen via denna. Du ser då din organisations inloggningssida när du försöker nå Stratsys. Kontakta din IT-avdelning för att få hjälp med att byta lösenord. 

Om du loggar in till Stratsys direkt med användarnamn/e-post-adress och lösenord, se följande artikel: Glömt lösenord