Versionshantering och planeringsversion
  1. Manual
  2. FAQ
  3. Versionshantering och planeringsversion

Hur beställer jag versionshantering?

Versionshantering beställer du via er kundansvarige på en tidpunkt som passar er organisation.

Versionshanteringen ingår i ert underhåll och service av Stratsys. Du som är global administratör beställer den via er kundansvarige, och bokar då in en tidpunkt som passar er organisation. 

Innan du beställer detta, läs gärna igenom vår Checklista inför versionshantering, så vet du vilka frågor du behöver besvara inför detta, samt vilket ansvar som ligger på Stratsys respektive er som kund. 

Om du vill veta mer om versionshantering och planeringsversion, kan du läsa mer i våra övriga manualartiklar: 

Vad menas med versionshantering?

Planeringsversion och versionshantering

Tips inför arbetet i planeringsversionen