Gemensamma inställningar för alla nodtyper
  1. Manual
  2. Inställningar för noder
  3. Gemensamma inställningar för alla nodtyper

Hemlig nod

Beskrivning av funktionen hemlig nod som används för att hemlighålla information från ej behöriga användare

Allmänt


Hemliga noder innebär att nodens namn, innehåll (beskrivningsfält, nyckelord), kommentarer samt data kommer vara hemlig samt att noden inte går att söka fram via filter, händelsehistorik eller andra funktioner.

Obehöriga användare kan därför inte ta del av någon information som rör noden någonstans i plattformen, oavsett om de är användare, administratörer eller Stratsys support.

Impersonering

Om du använder funktionen "impersonera" i Stratsys får du inte tillgång till varken rätten att göra noder hemliga eller de hemliga noder som den användare du impersonerar kan se och ändra, även om du har motsvarande behörighet.

Aktivering

För att kunna arbeta med hemlig nod, kontakta er kontaktperson på Stratsys eller projektledare i ett pågående projekt. Då kommer de noggrant att gå igenom förutsättningarna som krävs för att ni ska kunna använda er av hemlig nod. 

Tilldela en eller flera behörighetsgrupper rätt att hemliggöra noder

Efter att hemlig nod är aktiverat finns det i behörighetsgrupper ett nytt val under behörigheterna för planering och operativt arbete – ”Rätt att hemlighålla”. Endast de behörighetsgrupper som har denna ikryssad kommer ha möjlighet att hemliggöra noder. Det går därmed via behörighetsinställningen välja vilka nodtyper och/eller styrmodellskolumner som hemlig nod ska finnas för och för vilka behörighetsgrupper.

mceclip0.png

Skapa hemliga noder

När en nod skapas eller ändras så ges möjligheten att kryssa i att det ska vara en hemlig nod. Användaren som kryssar i inställningen kommer automatiskt att sättas som behörig att läsa noden när noden sparas.

hemlig nod 1

Efter att noden har sparats är det möjligt att öppna den igen för att komplettera med fler som ska vara behöriga att läsa den. De personer som är med på listan, är de enda som kommer att komma åt informationen.

mceclip1.png 

Kopplingar till hemlig nod är inte hemliga 

Det är endast den aktuella noden som blir hemlig vid markering. Noder som är kopplade mot den hemliga noden blir inte per automatik hemliga, utan samtliga noder som ingår i en kopplingskedja behöver göras hemliga var för sig för att inte synas för obehöriga. Därför är det viktigt att ange de kopplade noderna som hemliga om även denna information ska vara hemlig.
Exempel:
Du har en risk som inte alla ska se som du därmed gjort hemlig. De kontrollaktiviteter som finns kopplade till den hemliga risken är inte hemliga. Du behöver därför markera de eller samtliga kontrollaktiviteter som endast behöriga användare ska se.
 
Undantag - skapande av en ny nod som är kopplad mot en hemlig nod
Om du skapar en ny nod, kopplad mot en nod som är hemlig, blir den nya noden default hemlig enligt samma inställningar som noden den kopplas mot. Det går att justera om du vill att den nya noden ska ha andra hemliga inställningar.

Ikon för hemlig nod

När en nod blir hemlig kommer denna ikon visas, men endast för behöriga. Ikonen kommer visas i vyer och i ändrafönstret.

Borttagning av noder som har en hemlig nod kopplad mot sig

Tar en användare bort en nod som inte är hemlig men där de kopplade noderna är hemliga får användaren ett varningsmeddelande om detta.

hemlig_nod.jpg

Händelsehistoriken 

Hemliga noder är blockerade från att visas i händelsehistoriken som finns i administrationen.  

Händelsehistoriken för själva noden kommer fungera som vanligt. 

Funktioner som inte stödjer hemlig nod 

Rapporter 

Stratsys stödjer inte idag att man hämtar in hemliga noder i rapporter via en rapportdel. Är en nod flaggad som hemlig och man skapar en rapportdel som försöker hämta in noden, kommer noden inte att följa med vid importen.  

Sociala funktioner 

Stratsys stödjer inte sociala funktioner i samband med hemlig nod. Är en nod hemlig, kommer händelser som sker på noden inte visas i de sociala funktionerna. 

Händelsegadgeten 

Dagens händelsegadget bygger på sociala funktioner, och eftersom vi inte stödjer sociala funktioner, kommer denna Gadget inte heller stödjas 

Aktivitetsbudgetering 

Stratsys stödjer inte noder som ligger i en kontext av aktivitetsbudgeteringen. Här tittar systemet på kolumnen Aktivitet för aktivitetskostnader, och för de noder som ligger i någon av dessa kolumner kommer inte kunna använda funktionen Hemlig nod.