Allmänna frågor

Finns det Powerfunktioner i Stratsys?

Det finns en rad olika powerfunktioner i Stratsys som är utspridda runt om i systemet vilket gör att det kan vara svårt att hålla koll på alla och vad de gör. Därav listar vi dessa och förklarar närmre vilken nytta de fyller i Stratsys och för er som användare.

 

Händelsehistorik för noder

En av de mest förbisedda powerfunktionerna i Stratsys är Händelsehistorik för varje enskild nod. Detta innebär en detaljerad lista av t.ex. värden för en datakolumn före och efter förändring, texten före och efter förändringen av en kommentar eller färgjusteringar för måttets färginställningar. Vi loggar även vilken användare som gör den aktuella förändringen med både klockslag och datum så att du kan spåra de förändringar du önskar. Du finner ikonen för händelsehistoriken på den övre högra kanten i noden, se nedan.Händelsehistorik för Stratsys – På samma tema finns även Händelsehistoriken under avsnittet Övrigt i administrationen, här har du möjlighet att söka fram händelser för alla noder i Stratsys baserat på sökkriterierna:
- Tidsfönster
- Användare
- Enhet, inklusive underliggande enheter
- Styrmodell och Styrmodellskolumn

Noder som har tagits bort kommer här att listas med en grå pil längst ute till höger med vilken du kan ångra borttagningen, något som annars är en ofta förekommande fråga vid kontakt med supporten. Noden som återställs behåller all sin historiska data och kommer se ut precis som den gjorde när den togs bort.


Rapportåterställning – Det är möjligt att återställa borttagna rubriker från en rapport, och likaså hela rapporter. Du gör detta genom att gå till administrationen. Under avsnittet Rapporteringsprocessen väljer du rubriken Rapportåterställning. Du kan nu för att återställa en rubrik välja den rapport som rubriken togs bort ifrån och får sedan upp borttagna rubriker i en lista där du väljer vilka du vill återställa. För Återställa rapportmall söker du inom ett tidsfönster varpå en lista med borttagna rapporter visas inom det tidsfönstret så att du kan återställ dom du önskar.


 
Byt ansvarig – Denna funktion är relativt välkänd men väl värd att nämna på grund av sin användbarhet. Med hjälp av Byt ansvarig kan du flytta över ansvaret för alla nodtyper och rapporter från en användare till en annan. Ett scenario som syftar till att tillgodose möjligheten för användare att flytta runt i organisationen. Ändra huvudenhet för noder – Det är alltid lätt att vara efterklok gällande vilken enhetsnivå i Stratsys som noden skulle ha legat på. Som tur är finns då funktionen Ändra huvudenhet för noder i administrationen under avsnittet Inställningar. Här väljer du i steg 1 från enhet och till enhet samt styrmodell. I Steg 2 klickar du i de noder som du vill ändra enhetsnivån för och sedan på uppdatera.