Organisation

Varför får jag inte e-postpåminelser?

Denna artikel går igenom de vanligaste frågorna kring e-postpåminnelser och hur du går tillväga för att felsöka detta.

Varför e-postpåminnelser inte skickas ut kan bero på flera olika anledningar och kan vara något som är svårt att lista ut. För att göra detta enklare så är syftet med denna artikel att gå igenom de vanligaste frågor och hur du kan gå tillväga för att felsöka dessa. Söker du som administratör istället vill ha en heltäckande bild av e-postpåminnelser fungerar så rekomenderas denna manual artikel: E-postpåminnelser 

Varför skickas inga e-postpåminnelser ut?

I plattformsadministrationen kan du som administratör sätta en standardinställning för när /om era användare ska få e-postpåminnelser från systemet. Här kan du se om påminnelser är aktiverade för en eller flera av era databaser samt standard uppsättningen är korrekt inställd efter hur ni vill att det ska fungera.

Varför skickas inga e-postpåminnelser ut till en specifik användare?

En användare har själv några val på om de vill få ut e-postpåminnelser och är ett av de första stegen som bör undersökas i fall en specifik användaren inte får påminnelser. Användaren måste däremot själv se över sin konto inställning då det inte går att impersonera in till kontoinställningarna. Bifoga gärna de underliggande bilderna till användaren för att underlätta deras arbete. 

Varför skickas e-postpåminnelser ut så långt innan/efter utsatt deadline?

När påminnelser skickas ut är beroende på eran uppsättning i databasens administration och det skiljer sig på vad som samlas upp i mejlet beroende på om påminnelsen är för en nod, rapport eller något från våra do-appar så som Meetings och att göra-listan. Du kan läsa mer om detta fungerar här: Fördjupad information för utskickslogiken

Hur styrs e-postpåminnelserna i relation till deadline?

För en beskrivning på hur periodiciteten och deadlines påverkar e-postpåminnelser kan du läsa i denna artikel: Hur långt innan och efter deadline skickas påminnelser ut?