Övergripande

FAQ - Stratsys nya plattform

Här hittar du vanliga frågor och svar kring vår nya plattform

När kommer övergången till plattformen att ske för oss?

Under 2020 och 2021 migrerar vi över samtliga kunder till nya plattformen. Under höst 2021 kommer alla kunder, som inte har egen drift, att använda den.

Hur loggar jag in i Stratsys med nya plattformen

Logga in genom att skriva in https://stratsys.se/companycode exempelvis https://stratsys.se/gronkoping

OBS! Om ni har ni sparade bokmärkeslänkar, eller en inloggning via ert intranät som inte är länken som visas ovan behöver dessa uppdateras! 

Vad förändras med nya plattformen

För att underlätta och säkerställa vår säkerhet kring information som ni lägger in samt ge dig som administratör mer kontroll, får du som global administratör en ny yta för administration.

Delarna som flyttas från Databasen till plattformen är följande: 

Inställningar som ingår när du köper till Stratsys Enterprise

Varje del går att läsa mer om i vår manual 

Manual plattformsadministration

Superadministratör och Användaradministratör 

Vid migreringen får du som är fullständig administratörer i Stratsys även rollen Superadministratör i plattformen, vilket ger dig full tillgång till alla inställningar i plattformen.

Du kommer till Plattformsadministrationen via Stratsys vänstermeny enligt bild.

Ser du inte denna ikon saknar du rollen "Superadministratör". Vänd dig till din lokala Stratsysadministratör för frågor om din behörighet, eller till supporten om du redan är fullständig administratör.

 

Du som var Lokal administratör innan migreringen hade rätt att administrera användare - för att kunna administrera användare även efter migrering behöver du nu även ha rollen Användaradministratör.

Även du som har rollen Användaradministratör kan gå till Plattminsadministrationen enligt ovan, men har där en begränsad behörighet. Dock kan du utföra användarhanteringen innifrån Stratsys administration som vanligt.

Superadministratör: Har rättigheter till all funktionalitet i plattformen

Användaradministratör: Får skapa, ändra, korrigera roller och ta bort användare i plattformen

Läs mer om plattformsrollerna.

Administratör i Stratsys vs plattformen - vad är skillnaden? 

Plattformsroller = Superadministratör & Användaradministratör

Stratsysbehörigheter = Fullständig administratör & Lokal administratör

I Stratsys använder vi oss av olika behörigheter för att administrera, dessa kallas ofta för Fullständig (Global) administratör och Lokal administratör. Behörigheterna finns kvar precis som vanligt och gäller per databas.

I plattformen använder vi oss av två nya roller, Superadministratör och Användaradministratör och gäller i alla databaser i plattformen.

Rollerna är ett tillägg till redan befintlig behörighet och förändrar inte behörigheten i Stratsys databas.  

En vanlig användare i Stratsys bör inte ha några plattformsroller.

Hur vet jag vilken plattformsroll administratörerna ska ha? 

I de flesta fall rekommenderar vi att Fullständiga (globala) administratörer också får rollen Superadministratör i plattformen. 

Användaradministratör ska endast ges till de personer som hanterar användare i Stratsys, vanligtvis de Lokala administratörerna.

Kontakta supporten eller er kundansvarige om ni har frågor runt detta.

Påverkas användare av plattformen? 

Nej, inga användare påverkas av migreringen till plattformen, förutom för de som brukar logga in via en sparad bokmärkeslänk. Denna kan i så fall behövas uppdateras till https://stratsys.se/companycode.

Arbetet kan för övrigt fortsätta som vanligt. Användare som inte ska administrera kommer aldrig ha insyn i plattformen, precis som de inte har insyn i inställningar för Stratsys.

Domänbyte i Stratsys

I samband med migrering till nya plattformen kommer vi även att uppdatera vår domän från *.se till *.com. För er som använder er av brandväggar eller trusted sites behöver ni även lägga till *.stratsys.com 

För er som har vår Jämförelsetjänst gäller samma sak för denna tjänst.

Notera att *.se kommer att finnas detta innebär att SSO, integrationer, IP-adresser ej kommer att påverkas i nuläget. Inför att .se tas bort kommer vi komma ut med information i god tid. 

Domänförändringen påverkar INTE inloggningslänkar och ni loggar in precis som vanligt med samma länkar som tidigare. 

Behöver jag vara inne i plattformen istället för Stratsys? 

Ni kommer kunna arbeta på som vanligt i Stratsys. Det är endast några inställningar som flyttas.  Målet är att du som administratör ska kunna arbeta på precis som tidigare. 

Hur påverkas SSO vid migrering? 

SSO kommer att följa med automatiskt vid migreringen -  det är alltså inget som behöver ändras.

Ska man sätta upp SSO för första gången efter att en migrering gjorts, kommer detta att göras via plattformen istället för inne i databasen som tidigare, vilket i slutändan kommer att underlätta uppsättningen för samtliga berörda då den blir mer standardiserad.