Övergripande

Stratsys Plattform

Stratsys plattform är en modern teknisk molnplattform som möjliggör att hantera utveckling, drift och administration av produkter på ett användarvänligt och säkert sätt. 

Stratsys Standard och Stratsys Enterprise

Grundstenar i plattformen är hög säkerhet och stor spårbarhet. Du får en produkt med modern infrastruktur och driftslösning samt en gemensam licenshantering för alla Stratsys produkter.

Stratsys plattform finns i två varianter: Stratsys Standard och Stratsys Enterprise: 

En modern plattform med många värden  

Här redogör vi för de största värdena med Stratsys nya plattform och hur dessa påverkar dig i praktiken.  

Hög säkerhet och stor spårbarhet  

Säkerheten i Stratsys plattform möter omvärldens hårda krav och ger dig som kund full kontroll över säkerhetsnivåer och händelser kopplat till inloggningar över alla produkter i plattformen.   

Inloggningar och inloggningsförsök samlas i en auditlog för hela plattformen där alla produkter, databaser och mobilappar finns med.  
 
I plattformsadministrationen får du som kund också en tydlig bild av vilka medarbetare på Stratsys som har tillgång till er data i plattformen och har möjlighet att slå av access för enskilda medarbetare och/eller Stratsys tekniska support. 
Vi har även centraliserat andra säkerhetsinställningar som till exempel lösenordshantering och inloggningsalternativ. 

Modern infrastruktur och driftslösning för produkterna i plattformen  

I infrastrukturen för Stratsys nya plattform driftas fristående tjänster som samverkar med varandra för att erbjuda den bästa utvecklingsmiljön, prestandan och användarupplevelsen för slutanvändaren.   

All konfiguration i infrastrukturen är versionshanterad och paketerad i containers vilket gör det enklare för utvecklare i Stratsys plattform att utveckla, produktionssätta och monitorera nya tjänster i en snabb och smidig process.  

Gemensam användarhantering för alla produkter  

En grund i Stratsys nya plattform är att användarhanteringen har flyttats från enskilda databaser in i den nya plattformen. Detta innebär att ändringar som görs i plattformens användarhantering får genomslag i alla databaser där användaren har åtkomst, t ex historiska kopior eller andra produkter.  

Grunden i detta är ett nytt kundbegrepp som har införts i plattformen vilket gör att alla produkter och databaser som din organisation har tillgång till är sammankopplade till användarna i plattformen.  

Med den nya användarhanteringen blir det enklare för dig att se till att användare har rätt åtkomst till produkter och databaser.  

Gemensam inloggningstjänst för alla produkter  

Oavsett vilka produkter organisationen använder så används en och samma inloggning genom hela plattformen. Inloggning via Single Sign-On (SSO) har fullt stöd i plattformen.

Gemensam licenshantering för alla produkter

I Stratsys plattform får du tydlig överblick av vilka licenser din organisation har för olika produkter i plattformen. Det kommer också snart finnas möjlighet att testa nya produkter och beställa fler licenser direkt från plattformen .   

Isolerade miljöer för produkter (Enterprise)

På temat säkerhet möjliggör plattformen även att dela upp användningen av produkter mellan olika databaser för att garantera helt isolerade miljöer för produkter som innehåller känslig data som alla i din organisation inte ska ha åtkomst till, t ex produkter inom Governance, Risk and Compliance (GRC). 

Isolerade miljöer innebär en rad olika fördelar som att produkterna kan ha olika ägare och är helt oberoende av varandra när det gäller globala inställningar, versionshantering och organisationsstruktur. Isolerade miljöer innebär också en minskad risk för informationsläckage inom organisationen samt att man kan hålla nere antalet administratörer och rapportskapare. 

Utvecklarportal– en öppen och dynamisk integrationsportal (Enterprise)

Med Stratsys Utvecklarportal kan du som kund själv skapa integrationer mot Stratsys produkter. Centralt styra vilken access olika integrationer har och hantera nycklar och säkerhet för integrationer. 

Med vår API-explorer kan man enkelt få en överblick av Stratsys API:er och se hur anrop och svar ser ut. 

Det blir enkelt att bygga egna integrationer och tack vare plattformen kan integrationerna ni bygger gå mot en eller flera av de produkter och databaser som din organisation arbetar med.   

Insikter (kommer senare för Enterprise)

Insikter kommer göra det möjligt för dig som kund att ta del av information om ert användande av Stratsys produkter i organisationen.  

Du kommer på egen hand kunna följa användandet i organisationen för att kunna rikta utbildning och stöd till olika delar i organisationen.  

Databashantering (Enterprise)

Plattformens databashantering skapar möjligheter för dig som kund att på egen hand administrera och tilldela test- och utbildningsdatabaser inom organisationen. Läs mer här