Användaradministration

Användarhantering i plattformen

Information kring hur du lägger till, ändrar och tar bort användare

Snabblänkar: 

Lägg till användare  

Plattformsroller

Redigera personuppgifter av användare

Redigera behörighet för användare

Ändra lösenord

Borttagning av användare i databas

Återställ användare 

Automatisk anonymisering av borttagna användare

 

Tips! Här hittar du några korta e-learningfilmer som går igenom innehållet i den här artikeln: E-learning Användaradministration i nya plattformen

 

 

Lägg till användare

Här beskrivs hur du manuellt lägger till nya användare. Har  har ni AD-synk sker användarhanteringen genom denna. Läs mer om AD-synk här 

Lägg till användare från Stratsys administration (rekommenderat tillvägagångssätt)

 • Gå till administrationen via kugghjulen och klicka på "Användare".
 • Klicka sedan på + Lägg till användare (Kan du inte klicka på lägg till användare behöver du få en extrabehörighet av din administratör).

 •  Fyll i informationen till användaren och klicka på spara. 
 • Användaren kommer nu att läggas till i Stratsys samt synkas till plattformen. 

Lägg till användare via plattformsadministrationen 

Du kan även lägga till användare via Plattformsadministrationen. Detta alternativ passar om du har många användare som du vill lägga till genom en filinläsning.  Så här gör du: 

Hitta till databashanteringen

Gå till Plattformsadministrationen i Stratsys vänstermeny.

Ser du inte denna ikon saknar du rollen "Superadministratör" i Plattformen. Vänd dig till din lokala Stratsysadministratör för frågor om din behörighet. 

 


Välj menyn "Användare" i Plattformsadministrationen. Du ser följande alternativ för denna vy:

1) Aktiva användare är det förvalda alternativet. 

2) Välj Borttagna om du letar efter användare som inte är aktiva

3) Sök på de olika plattformsrollerna

4) Fritextsök på användarnamn och e-postadress med mera

5) Skapa ny användare

6) Skapa flera nya användare genom filinläsning 

Skapa ny användare

Fyll användaruppgifter och följ instruktionerna i dialogen.

mceclip6

 

Tänk på:

Användare som skapas upp i plattformen behöver väljas in i de databaser som användare skall ha tillgång till och behöver ges behörigheter manuellt när de väljs in. 

Därför rekommenderar vi dig att främst skapa upp användaren i Stratsys. 

Välj in en användare så här:

 1. Gå till Stratsys administration > Användare
 2. Välj "Lägg till användare"
 3. Fyll i e-post och välj den användaren som visas upp i listan
 4. Redigera behörigheten som användaren ska ha 

Alternativt prata med din kontaktperson på Stratsys för att få igång automatisk överföring av användare från plattformen till Stratsys. 

 

 

 

Plattformsroller

Rollerna som finns att välja på är superadministratör och användaradministratör. För att en användare ska få tillgång att administrera plattformen behöver någon av rollerna vara aktiverad. 

Användaradministratör får tillgång till användarhantering (lägga till & ta bort, impersonera användare) 

Superadministratör kan läsa och ändra alla administrativa inställningar för din kund i Stratsys plattform.

Utvecklare har tillgång till Stratsys utvecklarportal. Krävs för att hantera API-integrationer.

 

 

 

 

Redigera personuppgifter av en användare 

Sök upp användaren och klicka på kontot. Då dyker rutan till höger upp och det är ok att korrigera. 

mceclip2.png

 1. Användare. Här ser du samlad info kring användaren
  1. mceclip3.pngHjälper dig att återställa en användares lösenord 
  2.     Används för att ta bort en användare permanent
 2. Profil. Här får du möjlighet att redigera användarens uppgifter 
 3. Inställningar. Vilket språk ska användaren se i systemet?
 4. Roller. Välj om användaren ska ha möjlighet att administrera användare i plattformen (användaradministratör) eller samtliga inställningar i plattformen (superadministratör) 

 

 

 

Redigera behörighet av användare i Stratsys

Behörigheter styr vad en användare i Stratsys har behörighet till. Detta styrs i Stratsys. 

1. Gå till användare i administrationen

2. Sök upp den användaren du vill korrigera och klicka på användaren

3. Gå till fliken behörigheter och korrigera behörighet (huvud & extra) 

4. Spara och stäng

 

 

 

Ändra lösenord

För att ändra lösenord för en användare går du antingen via plattformscentret och söker ut användaren, eller via användaradministrationen i Stratsys där du klickar du på personen och går till fliken "ändra" 

1. Klicka på nyckelikonen som syns under ikonen för användaren 

2. Välj något av alternativen nedan: 

 • Generera ett lösenord - ett automatiskt lösenord genereras och skickas till användaren 
 • Låt mig skapa lösenordet - du skapar ett manuellt lösenord och delar med dig av till användaren
 • Användaren måste byta sitt lösenord vid första inloggning - aktiveras för att tvinga användaren att byta lösenord 

mceclip4.png

 

 

 

Borttagning av användare 

Om användaren bara finns i en Stratsysdatabas rekommenderas att söka upp användaren i administrationsfliken "Användare" i Stratsys.

Klicka på "Ta bort" och din användare är borttagen från databasen. Om användaren endast finns i en databas kommer den automatiskt att även tas bort från plattformen. 
Finns användaren i flera databaser kommer den efter borttagning finnas kvar i plattformen och övriga databaser och behöver då tas bort från respektive databas och till sist plattformen.

mceclip7.png

Efter att en användare tagits bort kan du välja att återställa utifall att du råkat ta bort fel användare eller anonymisera användaren för att dölja personens namn inne i Stratsys tex på ställen där användaren har gjort sin uppföljning. Du kan ställa in automatisk anonymisering av borttagna användare, se längre ner.

mceclip8.png

 

 

 

Återställ användare som blivit borttagen

Användare som blivit borttagna får att återställa via plattformen.

 

mceclip11.png

1. Gå till plattformsadministrationen och klicka på fliken användaren

2. Ändra från Aktiva till att visa Borttagna

3. Sök upp användaren

4. Klicka på de tre prickarna längst till höger och välj återställ användare

 

Automatisk anonymisering av användare

Under "Borttagna användare" finns inställningar för att sätta upp regler för att automatiskt anonymisera borttagna användare. 

Du aktiverar att det ska komma att ske automatiskt och anger efter hur många dagar som användaren tagits bort som den kommer bli anonymiserad. Det finns även möjlighet att här anonymisera alla borttagna användare.