Övriga funktioner

Användarroller

Följande användarroller finns för resursplanering: 

  • Administratör: Fullständig åtkomst. Kan skapa, ändra och ta bort samtlig information.
  • (Rektor: Ej implementerad ännu - samma rättighet som Administratör)
  • (Budgeterare: Ej implementerad ännu - samma rättighet som Administratör)
  • (Tjänsteplanerare: Ej implementerad ännu - samma rättighet som Administratör)
  • Användare: Läsaråtkomst. Kan läsa all informtion men inte skapa, ändra eller ta bort någonting.

För att ge Stratsysanvändare rätt behörighet till Resursplanering, skapa upp en eller flera Behörighetsgrupper (se: Lägg till en behörighetsgrupp) med rätt behörighet för Resursplanering och tilldela användarna dessa behörighetsgrupper. 

Kontakta ansvarig Stratsyskonsult för mer information.