Poäng och timplan

Anpassad Skola för Gymnasiet

I denna artikel guidar vi dig steg för steg genom processen att sätta upp ett program för anpassade gymnasieskolan.

Bakgrund:

Den anpassade gymnasieskolan är inriktad för elever med särskilda behov som inte kan följa den standardiserade gymnasieutbildningen i Sverige. Resursplanering i Stratsys plattform underlättar resurs- och personalplanering samt bygget av en skolas inre organisation genom att synliggöra befintliga ekonomiska och personella resurser.  Genom verktyget får skolledare lära sig att hushålla med befintliga resurser och därmed bli effektiv inom given ram men också utifrån de lagkrav som finns. Artikel vägleder dig hur ni kan använda er av resursplanering för att planera er anpassade gymnasieskola.

Instruktion:

För att skapa en anpassad timplan:

  1. Gå in i den befintliga planen.
  2. Navigera till "Poäng och Timplan".
  3. Klicka på "Skapa program".

Efter att ha valt "Skapa program" så påbörjar ni er uppsättning för programmet.

  1. Välj "Anpassad gymnasieskola" som skolform.
  2. Välj önskat program.
  3. Ange programkoden (Se skolverkets hemsida).
  4. Skriv in programnamnet.
  5. Ange antal klasser för programmet.
  6. Bestäm programmets längd och vilka årskullar som ska inkluderas.

Notera: När "Anpassad gymnasieskola" väljs som skolform fastställs programmets längd automatiskt till 4 år, i enlighet med regelverket, och detta går inte att ändra.

Tryck sedan nästa. Välj vilken inriktning, antal elever och hur många grupper som programmet kommer bestå av.

Efter att ha följt stegen kommer programmet att visas, och ni kan nu börja strukturera ert program för det anpassade programmet. För att läsa mer om samläsning och parallelläsning, klicka här.