Skapa/ändra rapporter och rapportinställningar
  1. Manual
  2. Rapporter
  3. Skapa/ändra rapporter och rapportinställningar

Översikt - skapa/ändra rapporter och inställningar

Översikt över hur du gör för att administrera och skapa rapporter

För att du på bästa sätt ska kunna administrera dina befintliga rapporter och skapa nya finns ett antal manualartiklar att hjälpa dig på vägen:

  1. Rapportsidan (hur du navigerar där och vad du ser samt sökmotorn)
  2. Skapa ny rapport (hur du skapar en ny, aktiverar en rapport, tar bort rapport, lägger till rapportörer)
  3. Skapa/ändra gemensam mall (hur du bygger upp din gemensamma mall med rubriker, text och tabeller)
  4. Skapa/ändra rapportdelar (hur du lägger till och justerar rapportdelar i din gemensamma mall)
  5. Rapportinställningar (alla inställningar du kan göra för rapporten)
  6. Enhetsanpassning av rapporter (hur enheter kan anpassa rapporten på sin enhet)

Rapportinställningar i administrationen

Under "Rapporteringsprocessen" i administrationen finns ett antal generella inställningar för rapporten, som inte påverkar en enskild rapport. De som används oftast hittar du här:

1. Grundinställningar

2. Word- och exportinställningar

3. Beredningsfas

4. Utseendemall för tabeller