Våra utbildningar

Se vilken utbildning som passar dig och din organisation. Vi hjälper er gärna att hitta rätt!

Kontakta oss

Basutbildning

Övergripande innehåll:

 • Ett år i Stratsys
 • Startsida 
 • Arbetsflöde & metodik
 • Navigering
 • Organisationsträd
 • Planering &  uppföljning
 • Rapportering

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.
Rekommenderas för:
Alla Stratsysansvändare

Kontakta oss för att boka Basutbildning.

Admin 1 


Övergripande innehåll:
 

 • Nodfördjupning
 • FAQ från användare
 • Organisationshantering
 • Användarhantering
 • Planeringsversion
 • Administratörsbehörighet 

Förkunskaper: Basutbildning
Rekommenderas för:
Lokal Administratör, Modelladministratör, Superadministratör

Admin 2 

Övergripande innehåll:

 • Kolumnspecifika inställningar
 • Samband vy, meny & styrmodell
 • Vyadministration
 • Periodicitet
 • Modellövergripande inställningar
 • Administratörsbehörighet 

Förkunskaper: Basutbildning & Admin 1
Rekommenderas för:
Modelladministratör, Superadministratör

Admin 3 

Övergripande innehåll:

 • Rapportinställningar
 • Felsökning
 • Behörighets- & enhetsgrupp
 • Skapa kolumnspecifika invalsmöjligheter
 • Nodspecifika inställningar
 • Uppföljningsrelaterade inställningar
 • Meny & Dashboard
 • Administrationsbehörighet

Förkunskaper: Basutbildning & Admin 1 + 2
Rekommenderas för: Superadministratör

Administratör - Rapporter

Övergripande innehåll:  

 • Övergripande logik
 • Rapportinställningar
 • Sökmotorn
 • Rapportens byggstenar
 • Rapportstruktur
 • Rapportansvar
 • Ångra
 • Administrationsbehörighet

Förkunskaper: Basutbildning
Rekommenderas för: Rapportadministratör

Boka en utbildning

Klicka här