Generella utbildningar

Vi erbjuder flera fristående utbildningstillfällen för att du ska kunna få ut maximalt av Stratsys verktyg. Utbildningarna riktar sig till dig som vill lära dig mer om alla funktioner och är ett utmärkt tillfälle för nya användare att snabbt att komma upp i rätt kunskapsnivå.

Kontakta oss

Anmäl dig våra generella utbildningar 

Vi har löpande utbildningstillfällen i olika nivåer på våra kontor som du är välkommen att delta på.  Om du är osäker på vilken som passar dig bäst, läs mer om alla utbildningar här.

Stockholm
Anmälan till utbildningar i Stockholm

Göteborg
Anmälan till utbildningar i Göteborg

Malmö
Anmälan till utbildningar i Malmö

Anmäl dig i god tid för att säkra din plats!

Admin 1 

Övergripande innehåll: 

 • Nodfördjupning
 • FAQ från användare
 • Organisationshantering
 • Användarhantering
 • Planeringsversion
 • Administratörsbehörighet 

Förkunskaper: Basutbildning
Rekommenderas för:
 Lokal Administratör, Modelladministratör, Superadministratör

Admin 2 

Övergripande innehåll:

 • Kolumnspecifika inställningar
 • Samband vy, meny & styrmodell
 • Vyadministration
 • Periodicitet
 • Modellövergripande inställningar
 • Administratörsbehörighet 

Förkunskaper: Basutbildning & Admin 1
Rekommenderas för:
 Modelladministratör, Superadministratör

Admin 3 

Övergripande innehåll:

 • Rapportinställningar
 • Felsökning
 • Behörighets- & enhetsgrupp
 • Skapa kolumnspecifika invalsmöjligheter
 • Nodspecifika inställningar
 • Uppföljningsrelaterade inställningar
 • Meny & Dashboard
 • Administrationsbehörighet

Förkunskaper: Basutbildning & Admin 1 + 2
Rekommenderas för: Superadministratör

Administratör - Rapporter

Övergripande innehåll:  

 • Övergripande logik
 • Rapportinställningar
 • Sökmotorn
 • Rapportens byggstenar
 • Rapportstruktur
 • Rapportansvar
 • Ångra
 • Administrationsbehörighet

Förkunskaper: Basutbildning
Rekommenderas för: Rapportadministratör

Se alla utbildningar

Klicka här