Nyheter

Stratsys och Transcendent Group ingår samarbete

Stratsys och Transcendent Group ingår partnerskap, med målsättningen att förse befintliga och nya kunder med en kraftfull GRC-lösning. Ett samarbete som innebär nya möjligheter för kunder inom såväl den offentliga som privata sektorn.

Skapar affärsvärde med en kraftfull GRC-lösning

Målet med samarbetet är att tillsammans fortsätta stötta verksamheter i GRC-arbetet. Med Stratsys verktyg för planering, genomförande och uppföljning, och Transcendent Groups expertis inom risk, kontroll och efterlevnad.

Stratsys och Transcendent Group strävar efter att kombinera ambition, förmåga och system för att skapa maximalt värde för kunden. Kärnvärdet i partnerskapet är att tillsammans kunna erbjuda kunder en stegvis förändringsresa, som startar där kunden befinner sig idag med stadig utveckling mot målet.

"Jag ser en enorm potential i samarbetet. Transcendent Group har kapaciteten och kompetensen att hjälpa kunder på den förändringsresa de ofta behöver för att göra GRC-arbetet meningsfullt. Stratsys GRC-verktyg kan möta kunderna där de är idag, medan Transcendent Group kan hjälpa dem att utveckla sin organisation och sin förmåga över tid för att kunna växa i GRC-arbetet", berättar Henrik Lepasoon CEO på Stratsys.

"Vi är ett konsultföretag med fokus på GRC som brinner för att göra det komplexa enkelt och att bygga starka kundrelationer. Jag tror att Stratsys mjukvara kommer att stödja vår passion och att mjukvaran kommer att möjliggöra effektivare och smartare implementering av GRC", säger Martin Bohlin, VD för Transcendent Group Sverige AB.

Om Stratsys

Stratsys bildades år 2000, med visionen att förenkla arbetslivet för företag och organisationer. Bolaget har växt sig stark under åren och erbjuder idag ett antal produkter inom GRC, Hållbarhetsstyrning, Kvalitetsledning och Strategisk planering, i en och samma plattform. Stratsys är idag marknadsledande inom offentlig sektor i Sverige och är i en stark tillväxtfas inom den privata sektorn tillsammans med en expansion till övriga nordiska marknader.

Om Transcendent Group

Transcendent Group bildades år 2001 och har vuxit till en managementkonsultverksamhet med kontor över hela Europa. Bolaget är just nu mitt uppe i en tillväxtfas, med fokus på att utvecklas för att bli mer relevanta och attraktiva, både för kunder och framtida konsulttalanger. Transcendent Group strävar efter att attrahera de bästa konsulterna, med lång erfarenhet av GRC och tydlig förståelse för risk och affärsvärde. För att kunna erbjuda de bästa GRC-lösningarna skräddarsyr de sina tjänster efter kundens unika situation.