Nyheter

Resursplanering för gymnasiet - Peyman Vahedi har testat vårt nya verktyg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Peyman Vahedi heter rektorn på Ådalsskolan, Kramfors kommunala gymnasium. På skolan finns cirka 700 elever och 90 anställda med hälften av eleverna på yrkesförberedande program, och hälften på högskoleförberedande. Peyman kom till Ådalsskolan 2011 med en bakgrund som programmerare, lärare och biträdande rektor. Hans första agendapunkt var en digitaliseringsprocess med lärarnas arbetsmiljö i fokus. Målet var ett verktyg som de både kunde och ville använda!

Ådalsskolan har byggt en administrativ plattform, utifrån lärarnas behov med syftet att minska deras administrativa börda. Peymans ambition och driv för digitalisering gjorde honom till ett självklart val för oss när vi letade efter en testgrupp till vårt nya verktyg för resursplanering, ett verktyg som hjälper till att hålla koll på kurser, program och lärare utvecklat med hjälp av insikter och kunskaper från rektorer och andra kunniga inom gymnasieskolan.

Vi checkade in med Peyman för att se vad han tycker om verktyget hittills!

 • Vad är er, och svensk skola i storts, utmaning just nu?

  Svenska skolans utmaning är den ökande bristen av likvärdighet. Det ser olika ut beroende på var skolan befinner sig geografiskt, huvudmannens förutsättningar med mera. Lokalt arbetar vi främst med att öka likvärdigheten mellan olika program och mellan elever med olika bakgrunder.

 • Hur tror du att Stratsys för gymnasiet kan hjälpa er i framtiden?
  Verktyget ser ut att kunna underlätta flera steg i arbetet och ge grund för arbete med delaktighet och inflytande i tjänstefördelningsprocessen på ett nytt sätt.

 • Är det någon funktion du tycker verkar extra lovande?
  Att kunna inhämta personalens input innan arbetet fortsätter hos ledningen är den viktigaste nyckeln i verktyget.

 • Har Stratsys tagit vara på din erfarenhet och input?
  Det har varit kontinuerlig dialog och mycket bra öppenhet från Stratsys.
 

Jag vill vara med och testa det nya verktyget!