https://www.stratsys.com/hubfs/Webinar-Produkt_3-talare-1.png
Video

Webinarvideo - Lär dig allt om de senaste nyheterna i Stratsys plattform

I denna video så får du lyssna till när Stratsys produktägare presenterar de allra senaste funktionerna i Stratsys plattform.

Vill du lära dig allt om de senaste nyheterna i Stratsys plattform?

På Stratsys har vi ständigt en pågående dialog med våra kunder och utvecklar löpande ny funktionalitet i plattformen för att säkerställa nytta för slutanvändaren.

I denna video så får du lyssna till när Stratsys produktägare presenterar de allra senaste funktionerna i Stratsys plattform. Vi kommer också blicka framåt och visa exempel på utveckling som är planerad till hösten 2021! Webinaret ger dig en bra bild av hur alla nyheter i plattformen kan användas och hur de kan ge värde för just din organisation.

HubSpot Video