https://www.stratsys.com/hubfs/Lisa_Sanna_1.png
Video

Webinarvideo - Så driver du förbättringsarbetet framåt – Ta er ur processträsket!

I denna video får du ta del av de aktiviteter som driver det faktiska förbättringsarbetet framåt.

Många organisationer upplever att det är lätt att fastna i tidskrävande processkartläggning och att man aldrig riktigt kommer vidare till det systematiska förbättringsarbetet.

I denna webinarvideo får du ta del av de aktiviteter som driver det faktiska förbättringsarbetet framåt. Förhoppningen är att det ska hjälpa dig skapa värde – och få till ett reellt systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete.

Du kommer bland annat få ta del av:

  1. Grundstenarna i kvalitets- och förbättringsarbetet 
  2. Aktiviteterna som driver förbättringsarbetet framåt
  3. Hur Stratsys kan stödja i att få till ett proaktivt och systematiskt arbete


HubSpot Video