https://www.stratsys.com/hubfs/MicrosoftTeams-image%20%2817%29-1.png
Video

Webinarvideo - Resursplanering för grundskola och gymnasium

Verktyget som tog ett underskott på 2,2 miljoner till ett överskott på 300 000 kr.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stratsys resursplanering är framtaget i nära samarbete med rektorer och chefer inom grund- och gymnasieskola. I verktyget kan du på ett smidigt sätt planera skolans pedagogiska organisation i relation till ekonomiska förutsättningar.

Behöver du hjälp med att synliggöra skolans lärarlegitimationer, planera budget i förhållande till tjänstefördelning och samtidigt öka andelen behörig undervisning? Då är Stratsys resursplanering något för dig.

Verktyget stöttar idag skolverksamheter landet över, däribland Bollnäs kommun som med hjälp av resursplanering lyckades vända ett underskott på 8 miljoner till ett nollresultat.

I den här webinarvideon får du en snabb inblick i hur verktyget fungerar.

Stratsys resursplanering hjälper dig att:

  1. Budgetera personal för både verksamhets- och kalenderår
  2. Synliggöra tillgängliga resurser inom skolverksamheten
  3. Kombinera tjänsteplanering och budget på ett naturligt sätt
  4. Öka andelen behörig undervisning i enlighet med lagkrav
  5. Skapa ett hållbart, digitalt arbetssätt som underlättar vid rektorsbyte

Se video