https://www.stratsys.com/hubfs/Webinar%202021/Erika_2.png
Video

Webinarvideo - Därför skapar långa målkedjor omotiverade medarbetare

I denna video får du praktiska tips på hur ni kan flytta fokus ifrån formulering av relevanta mål till planering av effektivt genomförande.

Varför skapar långa målkedjor omotiverade medarbetare och hur kan man göra istället?

Målnedbrytning är bra i teorin, men svårt att få till i praktiken. Låt oss titta på andra alternativ som både möjliggör tydlighet i riktning och verksamhetsnära styrning.

I denna video får du bland annat ta del av:

  1. Vilka risker långa målkedjor kan medföra – och vad du kan göra åt dem
  2. Hur man kan förflytta fokus ifrån formulering av relevanta mål till planering av effektivt genomförande
  3. Reflektioner kring utvärderingens roll i att skapa resultat och nå målsättningar


HubSpot Video