https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2714638/Erika_6.png
Video

10 fördelar med verksamhetsplanering i ett digitalt verktyg

Vad säger våra kunder om verksamhetsplanering i Stratsys?

Stratsys hjälper hundratals organisationer i såväl offentlig som privat sektor att effektivisera och digitalisera sin verksamhetsplanering. Utifrån samtal med våra användare diskuterar vi i den här videon fördelarna våra kunder upplever med att arbeta med sin affärs- och verksamhetsplanering i Stratsys samt vilka effekter de ser i sina verksamheter.

I den här videon får du ta del av:

  1. En sammanställning av våra kundsamtal - vi lyfter de 10 största fördelarna och diskuterar dem.
  2. Förändringen våra kunder upplever och vad som blivit effekterna av den.
  3. Frågestund i repris: "Vad vill du veta om verksamhetsplanering i digitalt verktyg?" 

HubSpot Video