https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/Website/img/illustrations-png/information-security.png
Webinarvideo

Verksamhetsplanering för vård- och omsorgsbolag

Så bidrar Stratsys verktyg till en effektiv planering och uppföljningsprocess. 

Många aktörer på den privata vård- och omsorgsbolagsmarknaden gör sin planering och uppföljning i Word, Excel eller via mail. Detta lägger ofta en grund för problematik då det är ett tidskrävande arbete att sammanställa all information under uppföljningen vilket i sin tur resulterar i en lidande analys.   

För att lyckas med målstyrning och verksamhetsplanering krävs en effektiv planering och uppföljningsprocess med gemensam struktur och röd tråd. Stratsys verktyg stödjer organisationen i denna process samtidigt som den löpande uppföljningen och analysarbetet blir mer tidseffektiv. Kompletta månadsrapporter, årsredovisningar, tertial- samt kvalitetsrapporter kan sedan enkelt tas ut i valfritt format.  

 

Webinaret innehåller följande: 

  • En genomgång om hur Stratsys verktyg kan bidra till en röd tråd och gemensam struktur i planering och uppföljningsprocessen.  
  • Se hur Stratsys verktyg genomsyrar organisationen och skapar sammanhang på alla nivåer. 
  • Spara tid under sammanställningen – ta ut rapporter på studs med all information enhetligt och snyggt!  


 

Marcus_lovfors_elips_200x200
Marcus Lövfors
 
Simplicity Sales Consultant - Healthcare 
marcus.lovfors@stratsys.se 
+4670 429 34 80