https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/Events/Stratsysdagen%202020/Stratsysdagen%202020/3.jpg
Video

Stratsysdagen - Så skapar du mervärde med intern styrning och kontroll

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Det här är ett seminariepass som gick att ta del av på Stratsysdagen 2020 DIGITAL.

Riskhantering, Internkontroll och Revision är sällan de mest populära aktiviteterna i en verksamhet, men med en tydlig målbild och struktur kan intern styrning och kontroll (ISK) skapa mervärde! Vi tittar närmare på de olika delarna som behöver vara på plats – från informerat beslutsfattande till oberoende revision – och hur de bör hänga ihop. Vi diskuterar även hur man behåller kontrollen i krislägen genom beredskapsplanering.  Ett högst aktuellt ämne där vi kommer fokusera lite närmare på risk- och sårbarhetsanalyser. 


Karl Sandström rund
Karl Sandström
Produktchef ISK/GRC, Stratsys
karl.sandstrom@stratsys.se

Se video