https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/custom-video-thumbnails/11.jpg
Video

Stratsysdagen seminariepass - Hur kan skolans systematiska kvalitetsarbete effektiviseras?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Det här är ett seminariepass som gick att ta del av på Stratsysdagen 2020 DIGITAL.

Att ständigt utveckla svensk skola är ett gemensamt mål och den stora utmaningen ligger i att systematiskt och långsiktigt arbeta med förbättringar. Systematiskt kvalitetsarbete för skola handlar just om att synliggöra kvalitet och arbete med en likvärdig skola.

Vi problematiserar hur man som huvudman eller rektor vet att man är på rätt väg. Utifrån lagkrav och Skolverkets riktlinjer kommer vi titta närmare på exempel för hur du kan arbeta med förbättringar gällande systematiskt kvalitetsarbete i Stratsys.

Helena Landen rund
Helena Landén
F.d. rektor, konsult, Stratsys
helena.landen@stratsys.se

Se video