https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/GRC-arbetet_Till_N%C3%A4sta_Niv%C3%A5_1.jpg
Guide

Så tar ni GRC-arbetet till nästa nivå

Förändringarna ert företag behöver för att öka mognadsgraden

Den här guiden vänder sig till dig som på något sätt vill utveckla verksamhetens GRC-arbete, men som känner ett mått av osäkerhet inför var ni står och vad en sådan resa kan komma att innebära.

GRC-arbetet_Till_Nästa_Nivå_2

Du får bland annat veta:

    • Hur du definierar företagets mognadsgrad för GRC
    • Vilken mognadsgrad du ska sikta på och hur du tar företaget dit
    • Vad det finns för fallgroparna för en högre mognadsgrad och hur du undviker dem 

Ladda ner guiden