https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/GRC-arbetet_Till_N%C3%A4sta_Niv%C3%A5_1.jpg
Guide

Så tar ni GRC-arbetet till nästa nivå

Förändringarna ert företag behöver för att öka mognadsgraden

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Den här guiden vänder sig till dig som på något sätt vill utveckla verksamhetens GRC-arbete, men som känner ett mått av osäkerhet inför var ni står och vad en sådan resa kan komma att innebära.

GRC-arbetet_Till_Nästa_Nivå_2

Du får bland annat veta:

    • Hur du definierar företagets mognadsgrad för GRC
    • Vilken mognadsgrad du ska sikta på och hur du tar företaget dit
    • Vad det finns för fallgroparna för en högre mognadsgrad och hur du undviker dem 

Ladda ner guiden