Verksamhetsplanering / Region / Kundcase / Kundvideo • 1 min lästid

Kundvideo: Region Sörmland – ökad transparens och lärande mellan verksamheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hur ser egentligen effekterna ut när en organisation implementerat Stratsys? I den här kundintervjun berättar Nicholas Prigorowsky, Ekonomidirektör i Region Sörmland, bland annat hur Stratsys verktyg har hjälpt regionen att effektivisera sin planering- och uppföljningsprocess.

I Region Sörmland har Stratsys blivit ett uppskattat IT-stöd, vilket gjort att man valt att satsa mer och mer på verktyget. Det som skapar värde är framförallt att medarbetare får möjlighet att jobba tillsammans i ett gemensamt verktyg. Transparensen som verktyget erbjuder skapar även förutsättningar för lärande mellan olika verksamheter, då man får en tydlig inblick i hur andra jobbar.

Se hela intervjun i sin helhet för att ta del av samtliga tips och erfarenheter Region Sörmland delar med sig av.

Se kundintervju