https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2714638/Anders_Josefine_Anders_1200x628-1.png
Video

Lär dig de senaste funktionerna i Stratsys plattform!

Vill du få koll på de allra senaste funktionerna i Stratsys plattform och lära dig mer om hur de kan hjälpa dig och din organisation att effektivisera ert arbete ytterligare?

På Stratsys har vi ständigt en pågående dialog med våra kunder och utvecklar löpande ny funktionalitet i plattformen för att säkerställa nytta för slutanvändaren. I denna video får du lyssna till när Stratsys produktägare presenterar de allra senaste funktionerna i Stratsys plattform.

Videon ger dig en bra bild av hur alla nyheter i plattformen kan användas och hur de kan ge värde för just din organisation.

Du kommer bland annat få ta del av följande nyheter:

  • Diagramförbättringar - utseende och dubbla y-axlar
  • Hemlighålla information
  • Produkt dashboard
  • Förbättrad kommunikationsyta
  • Webbpublicering av rapporter
HubSpot Video