https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/Hitta_R%C3%A4tt_Verktyg_1.jpg
Guide

Så hittar du rätt verktyg för din tjänstefördelning

Så får du skolans resurser att räcka till

Tjänstefördelningen är idag en av rektorns största utmaningar. Att kartlägga de resurser som finns inom organisationen och nyttja dem på bästa sätt är inte alltid det lättaste. Bristen på behöriga lärare gör att många elever inte får den undervisning de har rätt till. I den här guiden vill vi belysa detta och andra anledningar till att lärarna ibland inte räcker till – och hur du kan lösa utmaningarna med hjälp av en effektivare tjänstefördelning.

Hitta_Rätt_Verktyg_2

Den här guiden kommer hjälpa dig att:

  • Synliggöra de behörigheter som finns i organisationen
  • Omfördela personal så att rätt behörigheter hamnar på rätt plats
  • Budgetera för den bemanning din skola behöver
  • Skapa processer för kompetensutveckling för att fylla behörighetsglapp
  • Hitta nya vägar för att få lärarna och kompetensen att räcka till

Ladda ner guiden