https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/Frida_Webinar_Social%20%281%29.jpg
Expertvideo

Video - Så arbetar Platen med hållbarhet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du ta hållbarhetsarbetet till en ny nivå?

I denna webinarvideo berättar bostadsstiftelsen Platen hur de tagit hjälp av Stratsys för att digitalisera sitt hållbarhetsarbete och i samtidigt lyfta det till en ny nivå.

Du får ta del av:

 • Ett praktiskt exempel på hur du kan strukturera och samla hela arbetsprocessen för hållbarhet i ett och samma ledningssystem
 • Hur mognadsgraden inom organisationen för hållbarhetsarbetet kan utvecklas genom att införa ett systemstöd
 • Få en översikt över organisationens konkreta hållbarhetsaktiviteter med koppling till de globala hållbarhetsmålen
 • Så levandegör man organisationens hållbarhetsstrategi
 • Rapportering av nyckeltal för hållbarhet
 • Väsentlighets- och riskanalys för hållbarhet

  Erik-Englund-rund
  Erik Englund
  Hållbarhetschef
  erik.englund@stratsys.se

   

Se webinarvideon