https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/custom-video-thumbnails/Helena_Landen_Demo_Thumbnail_resursplanering.jpg
Video

Demo - Resursplanering i Stratsys

Kvalitetssäkra skolans organisation med Stratsys

I den här videon visar Helena Landén hur verktyget resursplanering kan göra era processer mer effektiva och bidra till en hållbar skolorganisation. Olika lagkrav och hålla en budget i balans är några av alla delar som en rektor och huvudman behöver förhålla sig till. Vi gör det möjligt att arbeta effektivt med processer från budget till bemanning! 

  • Planera skolan mot budget och lokala behov
  • Planera efter lagkrav
  • Skapa en hållbar arbetsplats för alla
HubSpot Video

 

Helena Landen rund
Helena Landén
F.d rektor, konsult, Stratsys
helena.landen@stratsys.se