Företag • 4 min lästid

ArcelorMittal Construction

kundcase

ArcelorMittal Construction Sverige AB, den svenska delen av världens största stålkoncern med ca 200 000 anställda globalt, har stor erfarenhet av att jobba med risk och säkerhet inom arbetsmiljöfrågor. Men när det gällde krav- och riskhantering inom själva verksamheten saknades både erfarenhet och ett bra verktyg för att skapa en samlad hantering enligt krav i den nya ISO-standarden (ISO 9001:2015). Något som ArcelorMittal bestämde sig för att ändra på.

Utmaning: spridda dokument och otydlig struktur

Processrisker inom verksamheten hanterades tidigare med flera olika typer av Excel-filer, där både riskbedömningar och förbättringsförslag skrevs in. Dokumenten var spridda på flera olika platser: servrar, mejlkorgar och skrivbord, vidare uppdaterades de utan en tydlig policy eller struktur.

När alla är beroende av en person

Det blev upp till en administratör att sammanställa, påminna och jaga innehåll eftersom det saknades verktyg, struktur och ansvarsfördelning. 2conciliate användes för att visualisera huvud- och stödprocesser samt styrkor, svagheter och risker men kunde inte identifiera, hantera eller åtgärda olika typer av risker. Man var helt enkelt i behov av ett verktyg som kunde hantera alla delar.

Visualisera verksamheten för hela organisationen

Med ett stort fokus på säkerhets- och riskförebyggandearbete i hela koncernen blir det viktigt att hela organisationen ser och märker att det som behöver hanteras faktiskt hanteras. När en riskobservation noteras och läggs in i systemet, behöver det också synas att det sker återkoppling och förbättring, hela vägen från ledning till den enskilda arbetaren. Detta skulle inte bara förbättra verksamhetsstyrningen, det skulle också öka engagemanget i hela organisationen.

Från ledningsgrupp till månadsmöten och ögonblicksbilder

Verktyget skulle också kunna användas både i ledningsgruppsmöten och månadsmöten samt uppföljning ute i verksamheten. Dessutom var det tvunget att kunna hantera ständiga förbättringar, rapporter och kunna visa en ögonblicksbild över verksamheten.

Kravlista systemstöd:

 • Stöd för införande krav- och riskhantering enligt nya ISO 9001:2015
 • Synliggöra kvalitets- och styrningsarbetet för hela organisationen
 • Få bort Excel-listor och administration och samla allt på ett ställe
 • Effektivisera processerna och hantera ständiga förbättringar
 • Översikt och snabbare återkoppling av åtgärder. Skicka notifikationer när något ska åtgärdas
 • Utvärdera och följa upp på ett systematiskt sätt

Sedan implementeringen av Stratsys har riskhanteringen blivit tydlig för hela organisationen. Tack vare en personlig Dashboard, kan alla ta del av processen utifrån sitt perspektiv, och se sin del av helheten. Detta tydliggör arbetet och processen hela vägen och rätt personer får åtgärder och påminnelser så att arbetet alltid rör sig framåt utan behov av påtryckningar.

RESULTAT

 • Koppling av risk- och åtgärdshanteringen till processer
 • Personlig dashboard med automatiska notifikationer
 • Samlade åtgärder, revisionsavvikelser och förbättringsförslag
 • Ger en övergripande bild av verksamheten och kopplar ihop kvalitetesarbetet
 • Automatiserar och effektiviserar framtagandet av rapporter
 • Flexibelt och anpassat för vidareutveckling
 

Vi hjälper dig gärna!

Related posts

 • Företag
  Företag
  Sims Recycling

  I en koncern är det inte alltid helt lätt att få till en effektiv verksamhetsstyrning som genomsyrar hela...


 • Företag
  Företag
  Stena AB

  Att samordna information, processer och uppföljning i en stor koncern kan vara en stor utmaning.