https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2714638/Ulrika_Johan_2.png
Event

Resursplanera för gymnasiet

Nu kan du kvalitetssäkra organisationplaneringen!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Precis som grundskolan har gymnasiet stora utmaningar kopplat till kvalitetssäkring och resursplanering. Därför har vi på Stratsys, i nära samarbete med rektorer och chefer i gymnasiet, utvecklat ett stöd för dessa processer.

Under det här webinariet får du en första inblick i det nya verktyget för gymnasieskolan och får ta del av diskussioner kring de processer det ger stöd för.


Du kommer bland annat få ta del av:


  1. Vilket stöd produkten ger
  2. Diskussion om kvalitetssäkring kring tjänster
  3. Lärarbehörigheter och planering samlar i en yta

Ulrika_MJohan_E

Presentatörer: Ulrika Munkby & Johan Ekman
Datum: 18 maj
Tid: 13.00 - 13.30
Plats: Online

 

Du kommer att få information och deltagarlänk till webinariet via mail.
Frågor? Kontakta ulrika.munkby@stratsys.se