https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2714638/Webinar%202021/Erika_1.png
Event

Webinar - Vad krävs för att lyckas med en framgångsrik agil styrning?

Vi bjuder in till ett webinar där vi ger praktiska tips på hur ni med hjälp av struktur, prioritering och tydliga informationsflöden kan lyckas med er styrning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

När utveckling sker överallt och hela tiden blir det viktigt för organisationer att skapa sig tillgång till data för att kunna följa viktiga uppdateringar i realtid. Detta för att möjliggöra en agil styrning.

Men hur får man till agila lednings- och styrningsprocesser i praktiken? Och vad ska man tänka på?

Resultat sker inte över en natt - men uppdatering av informationen i realtid ifrån alla medarbetare är en avgörande faktor.

Under detta webinar får du ta del av:

  1. Varför struktur är avgörande för att skapa utrymme för agil styrning
  2. Varför priroitering är en av de viktigaste delarna i agil styrning
  3. Hur en ledningsgrupp kan underlätta informationsflöden i hela organisationen när utveckling sker överallt och hela tiden


erika-gräns-liten-rund

Presentatör: Erika Gräns
Datum: 20 april

Tid: 13.00-13.30
Plats: Online

 

Du kommer att via mail att få information och deltagarlänk till webinariet.

Frågor?
Kontakta Erika.Grans@stratsys.se