https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/Bilder%20events/Blog_bild.png

Stratsys på SETT-dagarna

9-11 april 2019 i Kista på Scandinavian Educational Technology Transformation 

Den 9-11 april är vi på Skandinaviens största mässa för det moderna lärandet; SETT. Kom förbi vår monter och ta reda på hur du kan optimera verksamheten, skapa tydlighet i organisationen, förtydliga ledarskapet och få en budget i balans.

Vi hjälper dig att hålla ordning på rektorn!