https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/Bloggbilder%20Stratsys/agenda-on-table.jpg

Stratsys på Kvalitetsmagasinet live

Välkommen den 10-11 april 2019 på Quality Hotel Globe i Stockholm!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Konferensen om kvalitet och verksamhetsutveckling

Den 10-11 april är Stratsys på Kvalitetsmagasinet live, en konferens för dig som jobbar med kvalitets- och verksamhetsstyrning!

Fyll på din verktygslåda och inspireras av nya idéer för ett lyckat kvalitetsarbete. Under konferensen diskuteras frågor som ledarskap, kunder och kultur. Allt med ämnet kvalitet som övergripande tema!

Konferensen ger dig dessutom ett tillfälle att möta andra som brottas med samma utmaningar som du! Byt erfarenheter och hitta energi för ditt eget kvalitetsarbete!


Kom förbi vår monter för att lära dig mer om våra verktyg för ett lyckat kvalitetsledningssystem!

Läs mer om Kvalitetsmagasinet live!