https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/Bloggbilder%20Stratsys/stratsys-people-on-steps-13.jpg

Nätverksträff - kvalitetsstyrning inom skola

Vill du diskutera viktiga utmaningar, få praktiska tips och vidga kontaktnätet?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Utbildningssektorn står inför stora utmaningar såsom lärarbrist, svårighet att balansera budget och hög personalomsättning. Under denna nätverksträff vill vi skapa dialog och utbyta erfarenheter kring hur vi kan skapa en hållbar kvalitetsstyrning i en föränderlig tid.  

Nätverksträffen kommer att delas in i två delar. Den ena delen består av en workshop där vi utbyter erfarenheter och diskuterar era utmaningar, som ni redan i anmälan har angivit. Den andra delen kommer bestå av ett praktiskt case från Göteborgs stad.

Göteborgs stad har under det senaste året genomgått en stor förändring och skapat en gemensam grundskoleförvaltning. En viktig del i detta arbete har handlat om att kvalitetssäkra styrning och planering i grundskolan genom att alla arbetar och kommunicerar genom samma verktyg. Vi har bjudit in verksamhetscontroller Malin Vangstad från Göteborgs stad som kommer att berätta om hur förvaltningen arbetar för att både öka måluppfyllelse, skapa större likvärdighet, men framförallt hur man kan skapa en hållbar arbetssituation för rektorer. 

Nätverksträffen vänder sig primärt till dig som är befintlig kund. 

När: 5 november kl. 09.30 - 15.00 (inkl lunch)
Var: Stratsys Göteborg, Packhusplatsen 2
Pris: 300kr / person

Anmälan sker senast den 25 oktober via formuläret nedan.

Varmt välkomna!