Guide

7 tips för effektivare möten

Under arbetet med att utveckla ett effektivt mötesverktyg de senaste åren har vi fått en hel del insikter i vad som kännetecknar  ett bra möte.  Vi vill dela de här insikterna med dig i en guide som vi döpt till  ”7 tips för effektivare möten”. 

Ladda ner guiden