GRC internrevisjon

Revisjon som støtte i forbedringsprosessen

Med Stratsys kan revisjonen samle inn og analysere den mest kritiske informasjonen om det daglige arbeidet, lage anbefalinger og dele med linjeledere for kommentar- og tiltaksplanlegging − direkte i verktøyet.

BESTILL EN DEMO

Revisjon som støtte

Stratsys Revisjon fokuserer på revisjonen som støtte til linjeorganisasjonens kontinuerlige forbedringsarbeid. Opprett granskninger og velg eksisterende eller opprett nye granskningsmomenter fra risikostyring, problemhåndtering, kontrollforsikring, kontrollunderlag og fra standardkontroller.

Dokumentér og lag anbefalinger

Granskningen kan dokumenteres i det detaljnivået som tjener både revisjonen og organisasjonen. Informasjonen som dokumenteres i systemet kan deles med de berørte linjeledere, helt eller delvis, etter behov. Du kan også opprette anbefalinger mot de enkelte gjennomgangselementene.

Evaluer og utvikle arbeidet

Følg opp ledelsens svar og resulterende handlingsplan. Stratsys Revisjon gjør det mulig for revisjonen å dele konklusjoner og resultater med den reviderte virksomhetsdelen og ansvarlig leder. Det blir enkelt å svare på både overordnede og momentrelaterte anbefalinger.

Funksjoner

Effektivisere ditt arbeid med hjelp av smarte funksjoner

Mål og retning

Hver avdeling kan sette sine egne mål og aktiviteter i tråd med organisasjonens overordnede mål.

Dashbord

Få oversikt over alle strategiske planer med KPI-diagrammer og fremgang i sanntid.

KPI:er

Analyser mål og målepunkter. Administrer rapporter manuelt eller integrer dem med andre analyseverktøy.

Gjøremålsliste

Alle dine aktiviteter og deadlines vises i din personlige gjøremålsliste.

Tidsplan

Se aktiviteter som er gjennomført og hva som gjenstår å gjøre i den overordnede tidsplanen.

Sjekklister

Sjekklister hjelper til å ha oversikt over alt som er gjort og hva som skal gjøres.

Rapporter

En av våre mest populære funksjoner. Ta ut rapporter og analyser med aktuelle data fra alle avdelinger.

Årshjul

Få en tydelig oversikt over årets viktigste hendelser i det interaktive årshjulet.

Påminnelser

Daglige automatiske påminnelser betyr at oppgaver som ikke er ferdig ikke glemmes bort.

Risikomatrise

Viser eventuell risiko og hvilken effekt den har for å kunne prioritere hvilke aktiviteter som skal gjennomføres.

Aktiviteter

Du kan raskt og enkelt dele ut oppgaver til dine medarbeidere eller til deg selv.

Dokumenter

Last opp relevante dokumenter for hver del i prosessen, for eksempel målplanlegging, aktiviteter eller møter.

Skytjeneste

Digitale verktøy i skyen gir deg frihet, fleksibilitet og sikkerhet på en og samme tid.

Fleksibel og tilpasningsdyktig

Vi hjelper deg gjerne med å tilpasse våre produkter til dine spesifikke behov.

Les mer i vår kunskapshub!