Integrasjon & API

En plattform med alle dataene du trenger

Har dere mye data spredt utover forskjellige systemer? Ingen fare, vi har løsningen. Integration Services hjelper din organisasjon å skape en smidig integrasjon med de andre systemene deres på en rask og kostnadseffektiv måte.
 

Contact us

Webtjenester & API

I Stratsys kan du jobbe integrert og skreddersydd direkte i plattformens API. All kommunikasjon er trygg gjennom kryptering og autentisering. Vi har også ferdige API-løsninger som hjelper til å:

  • Oppdatere organisasjonsdiagrammer
  • Administrere brukere og gi tilgang
  • Opprette mål, aktiviteter og nøkkeltall
  • Oppdatere nåværende måltall

Tekstfiler

Stratsys har et standard grensesnitt for å lese nøkkeltall fra tabulatorbegrensede tekstfiler. Du kan lage en oversikt over organisasjonen og legge nøkkeltall direkte til brukergrensesnittet. Filene sendes via en kryptert FTP-tilkobling, og oppdateres automatisk i Stratsys så ofte du ønsker det.

Excel-dokumenter

Med vår Excel-import kan du laste opp store mengder data til Stratsys ved hjelp av vår guide. Verktøyet husker tidligere innstillinger og gir rask import.

Diagram til rapporter

Du kan enkelt legge til oppdaterte diagrammer og tabeller fra Stratsys til rapportene dine. Vi har komplette integrasjonsløsninger til de fleste budsjettsystemer.

Publisering på intranett og web

All informasjon dere har samlet i Stratsys kan tilpasses og vises på intranettet eller nettsidene deres for større åpenhet. Du velger hva som skal vises, og du kan låse den publiserte informasjonen til IP-adressen din med begrenset tilgang.

Smidig integrasjon med Outlook

Ved å koble din gjøremålsliste i Stratsys direkte til Outlook, vil du motta automatiske påminnelser i kalenderen når en aktivitet skal utføres eller når det er på tide å rapportere.

Partner Solutions

Stratsys integrasjonstjenester har løsninger for å integrere data fra de fleste systemer, for eksempel Visma, Agresso, Kolada, Raindance, Qlik Sense, QlikView, Microsoft 0365, MS Power BI og MS Dynamics med flere.