1. Håndbok
 2. Integrasjoner
 3. Integrasjoner - en introduksjon

Administrere kildesystem

Eksterne systemer

Eksterne koder

Importlogg

Et eksternt kilde system må finnes i Stratsys for å kunne opprette integrering med et annet kilde system. Til et eksternt system, må du også opprette eksterne koder for å kartlegge enheter, mål og måle kolonner i Stratsys med enheter, mål og måle kolonner i kildesystemet.

Her kan du lese mer om:

 • Eksterne systemer
 • Eksterne koder
 • Importlogg

Eksterne systemer

Opprett eller Rediger kilde systemer

Når du oppretter eller redigerer et kilde system, kan følgende innstillinger gjøres:

Importer fra fil

Hvis du vil importere data fra en fil, må du opprette en bestemt eksportfil i henhold til et forhåndsdefinert format (se detaljert informasjon nedenfor). Eksterne koder må også legges til for gjeldende enheter, mål og måle kolonner.

Hvis du vil importere data manuelt til Stratsys, bruker du innstillingene nedenfor:

Overføring av eksportfiler til Stratsys kan også planlegges av kilde systemets eksport funksjon, slik at Stratsys alltid inneholder oppdaterte data. Eksportfilene som er opprettet i kilde systemets eksport-funksjon, kan sendes til Stratsys ved hjelp av FTP eller ved å ringe Stratsys-webtjenesten direkte. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du kontakte kundeansvarlig på Stratsys.

Utseeende på importfil

Kolonnene bør være atskilt og inneholder følgende informasjon:

 • Dato (kontrollerer perioden da verdien lagres)
 • Ekstern enhetskode
 • Ekstern kode for mål
 • Ekstern kode for mål-kolonne
 • Verdi på mål

Import-funksjonen søker etter mål i kontroll modellene, basert på de eksterne kodene som brukes til å importere eksportfilen for hver verdi. Eksportfilen inneholder én linje per verdi som skal lastes (i form av eksterne koder som beskrevet ovenfor). Hvis det blir funnet ett enkelt mål som samsvarer med de eksterne kodene som er angitt i eksportfilen, oppdateres den angitte mål-kolonnen med den angitte verdien i eksportfilen.

Hvis det blir funnet flere mål, blir ingen mål oppdatert, og det logges en advarsel i stedet for importloggen. Flere tiltak kan bli funnet hvis ulike kontroll modeller inneholder tiltak som har nøyaktig samme mål navn, og som også er knyttet til den samme organisasjonsenheten.

Perioden som skal oppdateres i mål-kolonnen, må angis i eksportfilen til den første dagen i perioden som verdien skal lastes inn for. Hvis for eksempel målet er et trimester-mål, bør eksportfilen angi den første dagen i trimester som nøkkelverdien skal lastes til.

Eksterne koder

Begrepet "ekstern kode" brukes av Stratsys til å oversette et kilde Systems interne koder og konsepter til organisasjonsenhetene, dimensjonene og målkolonnene som finnes i Stratsys. Før eksterne koder kan opprettes i Stratsys, må et kilde system defineres.

Eksterne koder for organisasjonsenheter

Åpne administrasjonssiden med navnet Organisasjon For å redigere enheten som det skal angis ekstern kode for. Hvis minst ett kilde system er konfigurert, vises en knapp med navnet Ekstern kode. Klikk denne knappen for å åpne følgende dialogboks:

Angir hvilken ekstern kode hvert kilde system i eksportfilen med KPI-dataene og enheten skal ha. Hvis flere kilde systemer er oppført, er dette mulig for hvert kilde system å skrive inn den eksterne koden.

Tips!
For organisasjonsenheter tilsvarer ekstern kode ofte for termen "kostsenter" i kildesystemet. Dermed skal kilde systemets kostnads plassering for denne enheten angis her.

Eksterne koder for mål og mål Kol onner

Eksterne koder for mål og mål kolonner må bare angis én gang per mål navn eller mål kolonnenavn. Hvis flere mål har samme mål navn (for eksempel for kopierte og/eller konsoliderte mål), skal den eksterne koden bare gis ett av disse tiltakene.

Åpne tiltaket for å angi ekstern kode, og velg Innstillinger:

Hvis minst ett kilde system er konfigurert, vises en boks med navnet Ekstern kode. Klikk knappen for å åpne følgende dialogboks:

Her per kilde system kan angis hvilken ekstern kode i eksportfilen med KPI-data bør samsvare med gjeldende mål navn. Hvis flere kilde systemer er oppført, er dette mulig for hvert kilde system å skrive inn den eksterne koden.

Hvis du vil angi ekstern kode for målkolonnene, velger du i stedet i Kolonner For å redigere kolonnen du vil angi ekstern kode for. Klikk på knappen Endre Ekstern kode for mål Kol onner I dialogboksen kolonne for å åpne dialogen.

Du vil også finne en oppsummering av de eksterne kodene her:

Importlogg

Overvåk import av KPI-data

Tab Importlogg Brukes for å sikre at eksportfilene er riktig lastet inn av import-funksjonen til forventet tid. Importloggen kan raskt bli lang, så det er en mulighet til å sette opp søkekriterier for å finne de Logg linjene du er interessert i.

Følgende betingelser kan angis:

 • Logg linjer for alle kilde systemer kan vises, eller bare for det angitte kildesystemet.
 • Statusen til Logg linjene kan være av tre forskjellige typer: Informasjon, Advarsler Eller Up.
 • Bruke Fra tid Og til annen For å avgrense i tiden hvilke loggoppføringer vises.

Tips!
Hvis du vil finne ut om KPI-dataene ikke kunne lastes inn til tiltak, for eksempel at eksterne koder mangler-angi status for varsler.

Hvis du vil finne ut om det har oppstått uventede feil, angir du statusen til feil.

Logg linjer som er loggført med status satt til Informasjon Opprettes delvis når en import er startet og delvis når en import er fullført.