Systeminformasjon

Her vil du se systeminformasjon om databasen på Stratsys. Informasjonen er delt inn i følgende områder:

  1. Generell informasjon
  2. Sessionsvariabler
  3. Servervariabler

Generell informasjon
Her over du kanne se, blant annet hva søknad versjon og data bank versjon du løper. Du kan også se blant annet oppetid og konstruksjon datoer.

Sessionsvariabler
Her kan du blant annet Se din CompanyCode. Dette er kundenavnet som brukes i påloggingskoblingen (stratsys.se/CompanyCode) og i basisadressen til sammenlignings tjenesten.

Servervariabler
Http-innstillinger og serverinnstillinger for databasen.

Hvis du har spørsmål om informasjonen som vises her, kan du kontakte Stratsys support.