1. Håndbok
  2. Rapporter
  3. Rapportinnstillinger i administrasjonen

Indikatorgrupper

Opprett ny indikator gruppe

Endre en indikator gruppe

Slette en indikator gruppe

Indikator grupper brukes når du vil at brukerne skal kunne velge mellom forhåndsdefinerte alternativer når de rapporterer i en tabellcelle i en rapport. Se tabellformateringen for å angi indikator gruppen som skal brukes i en tabell som er opprettet i en rapport (ikke tabell i en rapport del).

Indikator gruppen kan inneholde tekstalternativer eller ikoner som du kan laste opp selv. Ikonene må være i GIF-format og kan ikke være større enn 2 kB. Hver gruppe kan ha vilkårlig antall ikoner.


Opprett ny indikator gruppe

Start ved å klikke

Gi indikator gruppen et navn, og velg om du vil vise en beskrivelse av det opplastede ikonet ved rapportering og/eller eksportering.

Klikk på den Skyte.

Når du har opprettet selve indikator gruppen, går du tilbake til listen over indikator grupper. Se beskrivelser hvordan du legger til indikatorer i gruppen.

Endre en indikator gruppe

Klikk på den Skiftenøkkel Til høyre for navnet på den nye indikator gruppen, og klikk NY indikatorer.

Gi indikatoren en beskrivelse (Hvis du har angitt at beskrivelsene skal brukes ved rapportering eller eksportering. Laste opp en GIF-fil som er Max 2kb store.

Klikk på den Skyte.

Gjenta det ovenfor til du har lagt til alle indikatorene du vil bruke i denne gruppen.

Klikk deretter Tilbake.

Endre plasseringen av indikatorer i listen
ASe pilene for å flytte ikonet opp eller ned i listen.

Slette en indikator
Klikk på den Støv bin Etter hver indikator.

Endre en indikator
Klikk på Skiftnyckeln For den indikatoren. Deretter kan du for eksempel skrive inn en ny beskrivelse eller slette eller laste opp et nytt ikon.

Slette en indikator gruppe

Du sletter en Indikatorgrupp Ved å klikke Støv bin For indikator gruppen du vil slette.

Obs! Hvis du sletter en indikator gruppe, vil verdier som er angitt fra denne gruppen, forbli på alle steder der den brukes i Stratsys, men den vil ikke være tilgjengelig for valg i nye tabellceller.