Interaktiv Risiko Matrix

Den interaktive Riskmatrisen

Endre risiko matrise malen

Riskmatris og du

Opprette datakolonnene som genererer verdier i Riskmatrisen

Nodegenskaper for Riskmatrisen

Den interaktive Riskmatrisen kan brukes som en god støtte i forvaltningen av intern kontroll og SOSFS 2011:9 i Stratsys.
Du kan bruke Riskmatriser som Visningsläge I visninger, men også markere dem i ønsket rapport. I tillegg til filtreringsinnstillingene du kan gjøre direkte i Riskmatrisvyn, kan du også Modfiera Riskmatrismallen Inne administrasjonen, du ville finner denne under avsetningene avdeling.
 

 

Risiko verdier angis i Riskmatrisen i henhold til skalaen:
1:0-1
2:1-2
3:2-3
4:3-4
5:4-5

Obs! Hvis du arbeider med desimaler på bedömmning av risiko, er det viktig å huske på at en risiko med verdien 3,2 er i området 3-4 og vil dermed plasseres i boks 4.

 

 
 
Endre risiko matrise malen

Her kan du nå gjøre de ønskede endringene i risk Matrix-malen.

Du kan i administrasjonen under innstillinger opprette Riskmatrismallar som du deretter kan redigere etter behov via Endre Riskmatrismall.


Legge til risikonivå -Legg til nye risiko nivåer, Skriv inn et navn, og velg en farge.

Hvis du vil utvide/redusere Riskmatrisen, bruker du pluss/minus-tegnene øverst i høyre hjørne.

Du kan klikke en enkelt celle i Riskmatrisen for å endre fargen på den, og angi en bestemt risiko verdi.

Fjern alle risiko verdier -sletter alle tilføyde risiko verdier
Vis antall risikoer i cellene som standard -Hvis dette alternativet er valgt, vil summen av antall risikoer vises i hver celle.

 
 
Riskmatris og du

Klikk på den Gear Wheel I den svarte verktøylinjen på høyre side av visningen for å få tilgang til innstillingene for visningen. Deretter klikker du endre-knappen for å få tilgang til visningsinnstillingene, og deretter blar du ned til visningsmodus.

Hvis du vil bruke Riskmatrisen, velger du i innstillingene for visningen Visningsläge Riskmatris.

Under Innstillinger for risiko matrise Du kan velge å Riskmatrismall Brukes via rullegardinmenyen.

Du kan også velge Tabellutseende:
1. Tabell -viser informasjonen under Riskmatrisen i tabellformat med samme funksjonalitet som Visningsläget Tabell Dette betyr at du kan sortere dataene i tabellen ved å klikke hver topptekst.

2. Tabell-trestruktur -lar deg legge til informasjon i tabellen slik at du kan lagt til risiko, handlinger og mer.

Du kan klikke på de respektive risikonivå fargen for å sortere ut under Riskmatrisen risikoene som har samme risikonivå. Du kan også klikke per rad/kolonne for å filtrere ut risikoene i Repspektive-raden/-kolonnen.
Øverst i høyre hjørne av Riskmatrisen kan du velge Vis alle Eller Vis Sammendrag
Etter filtrering kan du fjerne Filtreteringen ved å klikke på Fjern utvalg

 
 
 
Opprette datakolonnene som genererer verdier i Riskmatrisen

Hvis du vil vise verdier for for eksempel Sannsynligheten, konsistens og risiko verdi eller hva du ønsker å navngi den respektive verdien til, fortsetter du på følgende måte.

Åpne "risiko" i visningen via fastnøkkel og gå til fanen "innstillinger" her du nå klikke "+ Legg til kolonne". Denne ville sammenlegge en søylen av data hvilke du navnet å det ønsket frist for det salgsverdi å bli vist, e.g. Risiko verdi, sannsynlighet, konsistens.

Hvordan du setter opp en kolonne av kolonner finner du her i Måttkolumner.

Du kan bruke Riskmatrisen på to måter:
1. du kan vise risiko verdiene, det vil si summen av verdien i sannsynlighet-kolonnen og konsistens-kolonnen.
2. Velg å vise sannsynlighet og konsistens uten summering, er verdien satt per respektive akse. Hvis sannsynligheten er 3 og konsekvensen 1 angir risikoen i den første boksen på rad tre.

Hvis du har tenkt å bruke visningen for de fleste risikoer, anbefaler vi at du oppretter "Måttmallar"der de ønskede datakolonnene er inkludert, slik at du ikke trenger å opprette disse separat per enkelt node i visningen.

 
 
Nodegenskaper for Riskmatrisen

Det er to Nodegenskaper Spesielt designet for å håndtere informasjon knyttet til Riskmatriser.

1. risiko nummer: for å vise Risknummer I Riskmatrisvyn Legg til Nodegenskapen Risknummer For kolonnen ønsket kontroll modell i visningen.


2. Riskfärg: for å vise den valgte Riskfärg For risikoen i visningen kan du bruke Nodegenskapen Riskfärg For kolonnen ønsket kontroll modell i visningen.

 
I visningen vises resultatene som nedenfor, i dette tilfellet, Nodegenskaperna ovenfor er lagt til i Kol onne risikoer i kontroll modell.