Guide

Stratsys ISK/GRC-modell och de tre försvarslinjerna

Modellen för Stratsys styrning, riskhantering och efterlevnad (GRC) är skalbar och är avsedd att tillgodose behoven hos kunder idag oavsett storlek - men också ge utrymme och struktur för att utveckla en organisations risk- och kontrollarbete. Det är en modell att växa i om och vid behov i egen takt. Modellen är byggd med de tre försvarslinjerna i åtanke.

I den här guiden lär du dig:

  • Definitionen av de tre försvarslinjerna
  • Hur du kan tillämpa de tre försvarslinjerna på din organisation
  • Hur Stratsys GRC-modell kan stödja ditt risk- och kontrollarbete

Ladda ner guiden

Prenumerera på vårt nyhetsbrev